0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 64
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Inleiding kwijtschelding, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Inleiding invordering, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 6
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 5
 • Competentie: Basisregistratie Kadaster, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Inleiding belastingverordening en beleidsregels, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Interne audits en verbijzonderde interne controle, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes