0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Werken bij de belastingsamenwerking, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Inleiding planning- en controlcyclus, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 4
 • Competentie: Stelsel van basisregistraties, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Inleiding belastingverordeningen en beleidsregels , Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Inleiding proces- en projectmanagement, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Interne audits en verbijzonderde interne controle, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Lean management, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes
0%
0%
 • Totaal aantal activiteiten: 3
 • Competentie: Accountmanagement, Score: Geslaagd
Aanmeldingsmethodes